Läkemedelssökning i KAMU

Dopingklassificering av läkemedel

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf:s läkemedelssökning i KAMU - Förbjudna substanser och metoder i idrotten bygger på Världsantidopingbyrån WADA:s förteckning över förbjudna substanser och metoder 2022 enligt vilken läkemedlen är klassade som förbjudna, förbjudna under vissa villkor och tillåtna. Vissa internationella specialidrottsförbund har i sina regler förbjudit även andra läkemedel än de som ingår i WADA:s förteckning. Dessa läkemedel som eventuellt förbjuds i specialidrottsförbundens egna regler ingår inte i klassificeringarna i läkemedelssökningen i KAMU.

I läkemedelssökningen i KAMU kan du endast kontrollera receptbelagda och receptfria farmakologiska preparat som fås i Finland. Läkemedelssökningen innehåller inte preparat som kräver specialtillstånd. Om du inte hittar det läkemedelspreparat som du söker, ska du kontakta Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI.

När du kontrollerar ett preparat, beakta också att administreringssättet överensstämmer med det preparat du letar efter. Läkemedelssökningen innehåller preparat med samma namn men varierande administreringsväg, till exempel tablett eller kräm. Av dessa kan en vara tillåten medan den andra är förbjuden. Ett läkemedelspreparat kan innehålla flera verksamma ämnen med olika dopingklassificeringar. Även om ett läkemedelspreparat innehåller endast ett förbjudet verksamt ämne, är preparatet förbjudet. Referenserna innehåller specifikationer.

I Finland och utomlands kan det finnas preparat med samma namn men med olika verksamma ämnen. Därför bör du inte via KAMU kontrollera huruvida läkemedel som köpts utomlands är tillåtna. Teknokemiska preparat, homeopatiska preparat, kosttillskott och s.k. naturpreparat ingår inte i sökningen. För att få veta vad dessa innehåller bör man kontakta återförsäljaren eller importören. Begär ett intyg på att de inte innehåller substanser som kunde leda till ett positivt dopingprov.

Kom ihåg att idrottaren alltid själv ansvarar för de preparat som hen använder.

LÄNKAR

KONTAKT

Pekka Rauhala
Pekka Rauhala

Medicinsk expert

Anna Simula
Anna Simula

Farmaceut, dispenser